ความโดดเดี่ยวในโมงยามแห่งศูนย์

by Nannue Tipitier

/
1.
2.
3.

about

เข้าสู่ราตรีที่เงียบงันและเหน็บหนาว หัวใจข้าไปอยู่แห่งหนใด?
ระหว่างปอดของข้า ข้างในอกของข้า
มันเต้นร่ำร้องกระตุกอย่างเงียบๆ ในคำ่คืนที่มืดดำ
ความโดดเดี่ยวในโมงยามแห่งศูนย์
ในอากาศ ปราศจากลมและไร้การเคลื่อนไหว...
ข้าอยู่ในความสว่างของเงา ข้ากุมความลับของชีวิต

credits

released November 22, 2015

tags

license

all rights reserved
Track Name: The Broken Piano Song
เข้าสู่ราตรีที่เงียบงันและเหน็บหนาว หัวใจข้าไปอยู่แห่งหนใด?
ระหว่างปอดของข้า ข้างในอกของข้า
มันเต้นร่ำร้องกระตุกอย่างเงียบๆ ในคำ่คืนที่มืดดำ
ความโดดเดี่ยวในโมงยามแห่งศูนย์
ในอากาศ ปราศจากลมและไร้การเคลื่อนไหว...
ข้าอยู่ในความสว่างของเงา ข้ากุมความลับของชีวิต